Tiêu chuẩn UTZ là gì ?

UTZ Certifer
UTZ Certifer
UTZ certified là tổ chức phi chính phủ hoạt động trên quy mô toàn cầu. UTZ Certifer là tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc Cà phê ràng xay, Cacao, Trà, Hazenut..

Chứng nhận UTZ là gì?

UTZ  là chương trình chứng nhận toàn cầu đảm bảo việc sản xuất một cách có trách nhiệm. Chương trình này bao gồm:

+ Hỗ trợ nông dân thông qua đào tạo,

+ Bảo vệ môi trường thông qua kiểm định nghiêm ngặt các chất độc hại và đất đai canh tác,

+ Quan tâm đến đời sống công nhân và cộng đồng một cách toàn diện thông qua thiết lập các tiêu chuẩn đối với người sản xuất cà phê: về cơ sở vật chất y tế, giáo dục, nước sinh hoạt và nhà ở đáp ứng nhu cầu của cả cộng đồng.

 

Chứng nhận UTZ là một chương trình, và đồng thời là một nhãn hiệu chứng minh sản xuất bền vững thân thiện với môi trường.

Nhãn hiệu UTZ được ghi nhận trên bao bì của hơn 10.000 loại sản phẩm khác nhau ở hơn 116 quốc gia.

Chương trình UTZ áp dụng đối với thực tiễn nông nghiệp hiệu quả, quản lý canh tác nông nghiệp, đảm bảo điều kiện xã hội và đời sống cho nông dân, và bảo vệ môi trường sinh thái.

UTZ tập trung xây dựng Bộ Quy chuẩn thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế, trong đó bao gồm bộ tiêu chí nghiêm ngặt về sản phẩm cụ thể đáp ứng các thực tiễn về môi trường và xã hội  và quản lý nông nghiệp mang hiệu quả kinh tế. Các tiêu chí của bộ quy chuẩn này được chia thành 4 loại:

1. Quản lý canh tác nông nghiệp:

 • Hệ thống Quản lý Quốc tế cho các nhóm, bao gồm các trách nhiệm như sau:
  • Minh bạch về phí bảo hiểm và cách thức phân chia phí.
  • Đảm bảo các thành viên nhóm được tiếp cận với các đầu vào về đào tạo và nguồn nguyên liệu.
  • Bố trí giám sát nội bộ hàng năm.
 • Lưu bản ghi nhớ.
 • Nâng cao nhận thức và đào tạo.
 • Lưu trữ hệ thống truy xuất nguồn gốc chứng nhận UTZ.

2. Thực tiễn canh tác nông nghiệp

 • Lựa chọn giống canh tác phù hợp.
 • Duy trì trang trại canh tác.
 • Quản lý độ màu mỡ của đất.
 • Đa dạng hóa sản xuất, hỗ trợ đa dạng sinh thái và phục hồi kinh tế.
 • Quản lý sâu bệnh tích hợp.
 • Phương án lựa chọn hợp lý và sử dụng phân bón, hóa chất nông nghiệp, ghi chép thực tiễn áp dụng.
 • Thủy lợi.
 • Xử lý các sản phẩm trong và sau khi thu hoạch.

3. Điều kiện xã hội và đời sống người dân

 • Áp dụng luật quốc gia và công ước ILO về lương và giờ làm việc, bao gồm khái niệm phí sinh hoạt cho các trang trại tư nhân.
 • Không sử dụng lao động trẻ em, lao động bị ép buộc.
 • Tự do thành lập hiệp hội và thương lượng tập thể.
 • Điều kiện an toàn lao động và sức khỏe làm việc, bao gồm:
  • Trang phục bảo hộ lao động cho các công việc liên quan đến hóa chất.
  • Đào tạo về an toàn lao động cho các công nhân bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
 • Bình đẳng giới.
 • Không phân biệt đối xử.
 • Tự do ngôn luận.
 • Trẻ em được đi học.
 • Công nhân và gia đình của họ được tiếp cận điều kiện về nhà ở, nước sạch, chăm sóc sức khỏe.

4. Môi trường

 • Sử dụng hiệu quả nguồn nước và nguồn năng lượng.
 • Quản lý chất thải.
 • Thúc đẩy đa dạng sinh thái.
 • Bảo vệ môi trường tự nhiên.
 • Không phá rừng nguyên sinh.
 • Bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên.
 • Bảo vệ động vật quý hiếm.
 • Giảm thiểu và phòng chống sói mòn đất.
 • Biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu.

Ai được hưởng lợi từ UTZ?

Lợi ích của chứng nhận UTZ đối với người nông dân

UTZ là một tiêu chuẩn được công nhận quốc tế, được người tiêu dùng và nhà cung cấp đánh giá cao. UTZ có thể giúp bạn cải thiện tính bền vững và triển vọng tương lai của doanh nghiệp và mở ra các mối quan hệ mới, lâu dài với các nhà cung cấp.

Lợi ích của chứng nhận UTZ đối với các bên liên quan đến chuỗi cung ứng

Người tiêu dùng ngày càng có nhu cầu biết xuất xử sản phẩm của họ và các sản phẩm đó có nguồn cung ứng theo cách có trách nhiệm. Việc tham gia một chương trình chứng nhận quốc tế nổi tiếng sẽ thể hiện cho các khách hàng thấy cam kết của bạn đối với con người và môi trường và giúp hướng đến tạo ra một thế giới mà nông nghiệp bền vững là tiêu chuẩn.

Chứng nhận UTZ  áp dụng cho tất cả các bên liên quan, có giá trị tương đương đối với nhà rang xay và người trồng cà phê. Cá nhân hoặc tổ chức trồng cà phê sẽ được hỗ trợ kỹ thuật nhằm thực hiện những thay đổi cần thiết cho việc chứng nhận. Hệ thống quản lý mang tên truy xuất nguồn gốc đóng vai trò giám sát cà phê chứng nhận trong toàn bộ chuỗi sản xuất cà phê, cho phép nhà rang xay và các thương hiệu truy xuất nguồn gốc nơi sản xuất và cách thức sản xuất loại cà phê đó. Chứng nhận UTZ đảm bảo các nhà rang xay có đầu vào cà phê được trồng và thu hoạch một cách trách nhiệm.